Inne realizacje

  • Monitoring ubytków mas ziemnych w latach 2007-2008 przy ul. Legnickiej we Wrocławiu dla firmy HALLER S.A.
  • Pomiar kubatur wraz z wykonywaniem bilansów mas ziemnych na budowie VERONA BUILDING przy ul. Inżynierskiej we Wrocławiu
  • Obsługa budowy dróg i sieci uzbrojenia podziemnego na inwestycji Biedronka przy ulicy Horbaczewskiego we Wrocławiu dla firmy ECO-INSTAL w 2012roku
  • Wykonanie kontrolnych pomiarów na budowie budynku EIT+ przy ul.Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu dla firmy WARBUD S.A. w 2012roku
  •  Badania geodezyjne stopnia rozszerzalności rurociągów na terenie PCC Rokita dla firmy DOOSAN Babcock Energy Polska sp. z o.o. w 2012roku.
  • Obsługa geodezyjna Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w 2012 roku.
  • Obsługa geodezyjna Gminy Środa Śląska w 2012roku (wykonywanie podziałów i wznowień granic działek)

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

www.dwingik.duw.pl

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

www.zgkikm.wroc.pl

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

www.kataster.wroc.pl

System Przestrzennej Informacji Powiatu Wrocławskiego

www.wrosip.pl