DODATKOWE PRACE GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

Oferujemy usługi w zakresie:
  • skanowanie i kalibracja map
  • wykonywanie i obróbka obrazów rastrowych
  • wektoryzacja obrazów rastrowych
  • digitalizacja rysunków i map
  • opracowanie obiektowych map cyfrowych: wektorowych i wektorowo-rastrowych
  • plotowanie map

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

www.dwingik.duw.pl

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

www.zgkikm.wroc.pl

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

www.kataster.wroc.pl

System Przestrzennej Informacji Powiatu Wrocławskiego

www.wrosip.pl