Obsługa budów

 • Kompleksowa obsługa budowy MAGNOLIA PARK we Wrocławiu we współpracy z firmami: WARBUD S.A., POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., TECHBUD, ELTIX, KELLER, METALTRANS, ENERIA.
 • Kompleksowa obsługa budowy Centrum Kultury „AGORA” dla firmy Bud-Trans.
 • Kompleksowa obsługa rozbudowy Centrum Handlowego „MARINO” przy
  ul. Paprotnej 7 dla firmy BUDOPOL S.A.
 • Obsługa budowy suwnicy przy ul. Swojczyckiej we Wrocławiu dla firmy HADES.
 • Obsługa budowy przebudowy drogi ul. Bystrzyckiej i Małopanewskiej we Wrocławiu dla firmy COLAS POLSKA.
 • Obsługa odbudowy ujęcia brzegowego z rzeki Odry do ZOO we Wrocławiu.
 • Kompleksowa obsługa inwestycji realizowanych przez firmę Energia Pro S.A w latach 2009-2011 Rejony energetyczne: Wrocław, Oleśnica, Strzelin, Środa Ślaska (obsługa budów sieci energetycznych , wykonywanie podziałów nieruchomości pod inwestycje  projektowane i istniejące, opracowanie map do celów projektowych)
 • Obsługa geodezyjna budowy ul.Drzymały w nowym przebiegu od ul.Królewieckiej do północnej łącznicy węzła z drogą nr 94 – sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji MTTK i koordynacji sygnalizacji dla firmy ELEKTROTIM S.A. w 2010 roku.
 • Obsługa budowy budynku przy ul.Jutrosińskiej 29 we Wrocławiu dla Fundacji „ARKA” w latach 2009-2012.
 • Obsługa geodezyjna przebudowy budynku EIT przy ul.Stabłowickiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego WROBIS S.A. w latach 2012-2013.
 • Kompleksowe uslugi geodezyjno-kartograficzne na potrzeby projektowania i wykonania inwestycji elektroenergetycznych 1.Rejon Dystrybucji Wrocław.2. Rejon Dysrtybucji Oleśnica dla firmy TAURON Dystrybucja S.A. w latach 2012-2013
 • Obsługa geodezyjna przebudowy stopnia wodnego Brzeg Dolny dla firmy NAVIMOR INVEST S.A. w latach 2012 -2014.
 • Monitoring osiadania budynku przy ulicy Odrzańskiej/Garbary we Wrocławiu dla Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu w latach od 2012 do zakończenia budowy
 • Obsługa budowy budynku Biedronka przy ul.Solskiego we Wrocławiu dla firmy BAUMATECH w 2012 roku.
 • Obsługa budowy osiedla budynków jednorodzinnych przy ul.Mostowej w Środzie Śląskiej dla firmy BUDROL sp. j. w latach  2012-2013.
 • Obsługa budowy budynku jednorodzinnego wielokondygnacyjnego przy ulicy Długosza we Wrocławiu dla firmy BAUMATECH w latach 2012-2013.
 • Obsługa budowy przebudowy Terminala Paliw nr 111 we Wrocławiu przy ul.Swojczyckiej 44 dla Przedsiębiorstwa AGAT S.A. w latach 2010-2013.
 • Obsługa budowy sieci energetycznych i teletechnicznych przy budynku VOLVO we Wrocławiu dla firmy ENERGOSYSTEM  sp. z o.o. w 2012 roku.
 • Kompleksowa obsługa budowy Centrum Geo-Info-Hydro Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  dla firmy  WARBUD S.A.w latach 2013-2014.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

www.dwingik.duw.pl

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

www.zgkikm.wroc.pl

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

www.kataster.wroc.pl

System Przestrzennej Informacji Powiatu Wrocławskiego

www.wrosip.pl