Przedsiębiorstwa.Biura.Organy Administracji.


1. POMIARY POWYKONAWCZE

 • pomiary powykonawcze obiektów i budowli                                      
 • elektroenergetycznych
 • wodociągowych
 • gazowych
 • kanalizacyjnych:sanitarnych,deszczowych,przemysłowych,itp.
 • telekomunikacyjnych i TV kablowych
 • ciepłowniczych
 • technicznych i przemyslowych różnego rodzaju

2. BADANIE I REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 • wznowienie i ustalenie granic nieruchomości
 • podziałów nieruchomości na terenach zabudowanych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podział gruntów na terenach rolnych i leśnych
 • badania ksiąg wieczystych

3.OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

www.dwingik.duw.pl

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

www.zgkikm.wroc.pl

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

www.kataster.wroc.pl

System Przestrzennej Informacji Powiatu Wrocławskiego

www.wrosip.pl