1. Mapy


Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej:

  • mapy do celów projektowych
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • mapy zasadnicze
  • mapy dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego
  • mapy jednostkowe
  • mapy powykonawcze do odbioru budynków
  • mapy powykonawcze do odbioru inwestycji


Wykonujemy również:

  • skanowanie i kalibrację map
  • wektoryzacje map
  • przestrzenne modele terenu

2. Obsługa inwestycji

3. Pomiary wykonawcze

4.Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

www.dwingik.duw.pl

Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

www.zgkikm.wroc.pl

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

www.kataster.wroc.pl

System Przestrzennej Informacji Powiatu Wrocławskiego

www.wrosip.pl